Japansk dekret 1942

Da hollænderne overgav sig den 08. marts 1942, fik den japanske øverstbefalende trykt et dekret i avisen, som beskrev de nye gældende vilkår for dagliglivet i hollandsk ostindien. I hovedsagen lovede japanerne at blande sig mindst muligt, hvis ellers befolkningen ”opførte sig ordentligt”. Dog understregede de, at hvis man ikke rettede sig efter japanernes anvisninger kunne det medføre dødsstraf. Japanerne bevarede kontrollen med området indtil overgivelsen i august 1945 som følge af bomningerne over Hiroshima og Nagasaki.