Hancock Shaker Village

I 1791 etableredes Hancock Shaker Village af et religiøst samfund kaldet The Shakers. Egentlig en sammentrækning af ”shaking quakers” (= rystende kvækere).

Bevægelsens oprindelse kommer fra England, og i 1747 grundlagdes The Shakers i Massachusetts. Hovedteserne i shaker’nes religion var fredelig sameksistens, cølibat, et nøjsomt liv i store fælles familiestrukturer og kønnenes ligestilling. De var anerkendt for deres store håndværksmæssige kunnen og de gjorde flittigt brug af alle midler, der kunne effektivisere arbejdsgange.