Fra England til Den Nye Verden

I havnebyen Plymouth i staten Massachusetts ligger en tro kopi af skibet Mayflower, der i 1620 bragte 100 pilgrimme fra England til Den Nye Verden. Egentlig havde pilgrimmene fået tilladelse af den engelske stat, som havde koloniseret det nordøstlige Amerika, til at bosætte sig i Virginia, men skibet kom ud af kurs mod nord. Til minde om ankomsten har amerikanerne indgraveret årstallet i stenen, man siger, passagererne trådte på, da de gik i land. Det skal nok tages med et gran salt.